Portal klienta

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu ma na celu pokrycie kosztów finansowych związanych z ochroną Twojego domu i jego zawartości

W tym artykule dowiesz się o ubezpieczeniu domu, jak ono działa, jakie są jego główne i w jaki sposób możemy pomóc Ci je kupić.

Dwa główne rodzaje ubezpieczenia domu

Ubezpieczenie budynków (tzw. buildings) i ubezpieczenie zawartości (tzw. content) to dwa podstawowe rodzaje ubezpieczenia domu. Można wykupić dowolne z nich, lub kupić dwie polisy jednocześnie (nazywa się to wtedy combined home insurance).

Ubezpieczenie budynków pokrywa koszty naprawy uszkodzeń strukturalnych budynku (dachu, ścian, sufitów, podłóg, okien, czasem zabudowanych kuchni i łazienek).

Rodzaje szkód, które są objęte w typowym ubezpieczeniu budynków to: powodzie, burze, pożary i eksplozje, wandalizm, powalone drzewa i latarnie, a także osiadanie ziemi. Jeśli dojdzie do któregoś z tych zdarzeń i nieruchomość zostanie uszkodzona, polisa ubezpieczeniowa pokrywa koszty odbudowy nieruchomości do wcześniejszego stanu.

Ponieważ dość trudno jest oszacować koszt odbudowy domu, jego wartość rynkowa może być wskazówką, która pomoże w określeniu tej kwoty. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również ubezpieczenie budynków do określonej kwoty, na przykład do £500 000 lub do miliona funtów, co również jest pomocne.

Ubezpieczenie zawartości obejmuje koszty wymiany mebli, ubrań, dywanów i zasłon, biżuterii, sprzętu elektronicznego (telewizory, komputery, tablety, telefony), banknotów, monet i innych rzeczy osobistych w przypadku ich uszkodzenia lub kradzieży. Chodzi tutaj o uszkodzenia np. w wypadku pożaru czy zalania wodą. Mechaniczne i przypadkowe uszkodzenia przedmiotów nie są najczęściej objęte standardową polisą, ale istnieje możliwość ich uwzględnienie po wykupieniu dodatkowej opcji tzw. accidental damage cover.

Oszacowanie wartości całego mienia domu przy zakupie polisy jest również dosyć problematyczne, ale ważne jest, aby nie zaniżać wartości swoich rzeczy. Należy się upewnić, że jesteśmy w pełni chronieni jeśli kiedykolwiek przyjdzie nam wystąpić z roszczeniem.

W obu rodzajach ubezpieczenia domu istnieje tzw. excess. Jest to kwota, którą wpłacasz na poczet roszczenia, zanim Twoja firma ubezpieczeniowa wniesie wkład własny. Niektóre firmy wprowadziły dwa rodzaje takiego wkładu: wkład obowiązkowy (compulsory excess), ustalany arbitralnie przez ubezpieczyciela, oraz wkład dobrowolny (volontary excess), wybierany przez klienta. Ważne jest, aby wziąć to pod uwagę przy zakupie polisy.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu?

Koszt ubezpieczenia domu zależy od wielu czynników, takich jak:

  • lokalizacja nieruchomości
  • liczba osób mieszkających w domu
  • koszt odbudowy nieruchomości
  • wartość zawartości domu
  • rodzaj ubezpieczenia
  • wysokość wkładu własnego (excess)
  • rodzaj zabezpieczenia budynku
  • poprzednie roszczenia

Ubezpieczenie domu może również zawierać dodatkowe opcje, takie jak ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i inne dodatki, które mogą zwiększyć cenę.

Czy muszę mieć ubezpieczenie domu?

Ubezpieczenie budynków i zawartości nie jest wymagane przez prawo. Jednak posiadanie obu ubezpieczeń zapewni, że Twoja nieruchomość i wszystkie cenne przedmioty będą chronione w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia.

Jeśli jesteś właścicielem domu i masz kredyt hipoteczny, Twój kredytodawca może wymagać od Ciebie ubezpieczenia budynków na czas trwania kredytu. Ubezpieczenie to można wykupić w dowolnej firmie, nie tylko u kredytodawcy hipotecznego.

Możliwe, że będziesz potrzebować zarówno ubezpieczenia budynków, jak i ubezpieczenia zawartości. Poniżej najważniejsze informacje, które mogą Ci podpowiedzieć, którą polisę wybrać.

Jeśli posiadasz własny dom, możesz chcieć wykupić oddzielne ubezpieczenie budynków i zawartości lub połączyć te ubezpieczenia. Oba aktywa są Twoją własnością, dlatego warto je chronić.

Jeśli chodzi o wynajmowane nieruchomości, ubezpieczenie budynków jest często obowiązkiem landlorda. Jeśli jesteś najemcą wynajmującym nieruchomość, możesz zabezpieczyć swoje rzeczy osobiste i wykupić wyłącznie ubezpieczenie zawartości.

Gdzie można kupić ubezpieczenie domu?

Istnieje wiele opcji i miejsc, w których można kupić ubezpieczenie domu, ale wierzymy, że kupując ten typ ubezpieczenia, warto skorzystać z oferty naszej firmy i uzyskać profesjonalną poradę. Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu wybrać odpowiednią polisę i za rozsądną cenę zabezpieczyć Państwa dom i jego zawartość.